22.12.2011_Sukcesywne dostawy kardiowerterów – defibrylatorów pracy serca oraz stymulatorów trójjamowych DDDR BiV z elektrodami