23.03.2011_Wykonanie projektu budowlanego dostosowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Izby Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów