23.08.2011_DZIERŻAWA POWIERZCHNI Z PRZEZNACZENIEM NA ZAINSTALOWANIE AUTOMATÓW DO SPRZEDAŻY ZIMNYCH NAPOJÓW