23.09.2010_Obsługa serwisowa angiografu typ Axiom Artis produkcji Siemens, będącego wyposażeniem Pracowni Hemodynamiki