23.11.2012_Dostawa i instalacja lampy rtg do tomografu komputerowego Lightspeed Ultra produkcji General Electric