23.12.2013_Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pełnienia samodzielnej opieki medycznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego