23/23 Sukcesywna dostawa narzędzi laparoskowych jednorazowego użytku, siatek do przepuklin, protez naczyniowych, staplerów jednorazowego użytku, klipsów polimerowych, łat naczyniowych dzianych, elektrod oraz osprzętu do aparatów elektrochirurgicznych na Bloku Operacyjnym

Zobacz dołączone dokumenty

Załączniki