23/16_Sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – Aflibercept