24.01.2012_ Świadczenie usług zdrowotnych przez lekarzy w zakresie pełnienia samodzielnej opieki medycznej w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Przewodu Pokarmowego