24/18_Świadczenie usługi wsparcia technicznego systemu AlleRad produkcji firmy Pixel Technology Sp. z o.o.