24/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 wind osobowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 „