24_14_15.05.2014_Sukcesywne dostawy stymulatorów pracy serca, kardiowerterów – defibrylatorów pracy serca, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D oraz introducerów