25.02.2011_sukcesywne dostawy odczynników i sprzętu niezbędnego do funkcjonowania Pracowni Histopatologicznej