25.05.2013_Sukcesywne dostawy stymulatorów pracy serca, kardiowerterów – defibrylatorów pracy serca, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D oraz introducerów