25/20_Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego