25/21_Dostawa ambulansów typu C dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu