25/22_Wykonywanie obsługi serwisowej aparatów do hemodializy oraz aparatu do technik ciągłych produkcji firmy Fresenius Medical Care