26.04.2013_Modernizacja pomieszczeń budynku po administracji przy ul. Toruńskiej dla potrzeb Pogotowia Ratunkowego, oraz wykonanie remontu: ramp wraz z pokryciem zadaszenia, schodów i budowa pochylni do Pogotowia Ratunkowego przy budyn