26/16_Wykonanie, dostawa i montaż mebli biurowych dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu

href=”http://www.szpital.kalisz.pl/~stronka/SIWZ/Ogloszenie_Meble_Inne”>Ogłoszenie
SIWZ
17.05.2016_wyjasnienie
Wynik postępowania
Sprostowanie do wyniku postępowania