26/17_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja 6 wind szpitalnych: modernizacja dwóch wind szpitalnych ( D1 i D7 ) wraz z ich dostosowaniem do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul Poznańskiej 79” oraz dla zadania pn.: „Remont łącznika między budynkiem głównym szpitala a budynkiem techniczno- gospodarczym”.