27.07.2010_Sukcesywne dostawy materiałów dla potrzeb Zakładu Mikrobiologii Klinicznej