27_15_20.07.2015_Usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów, osób i mienia należącego do Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu