28.02.2014_Dostawa kaset RC 110 RP z płytami obrazowymi do systemu radiografii pośredniej