28.06.2010_Dostawa inkubatora zamkniętego do intensywnej opieki