28.10.2013_Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów i probówek, końcówek do pipet, roztworów soli z jednoczesną dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzania w.wym. testów oraz podłoży