28.12.2010_Dostawa i uruchomienie wideogastroskopu