28/18_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej oraz kardiowerterów