28_15_18.07.2015_Sukcesywne dostawy stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących, stymulatorów resynchronizujących z funkcją defibrylacji CRT-D oraz introducerów