29.02.2012_Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej