29.06.2010_Sukcesywne dostawy sterylnych pokrowców na aparaturę