29.08.2011_Dostawa zestawu do kompleksowej ochrony radiologicznej podczas zabiegów angiograficznych i angioplastycznych