29.09.2010_Postępowanie System Telewizji Szpitalnej -Negocjacje