29.12.2010_Dostawa i uruchomienie łóżka do intensywnej opieki medycznej