29.12.2011_Wykonanie testów specjalistycznych aparatury RTG