29/20_Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej: Modernizacja Oddziału Nefrologicznego ze Stacją Dializ”