3/23 Sukcesywne dostawy testów do identyfikacji, określania lekowrażliwości drobnoustrojów oraz materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą automatycznego aparatu do przeprowadzenia w/w testów (…)