30.12.2011_Dostawa i uruchomienie defibrylatorów, kardiomonitorów oraz urządzenia do badań urodynamicznych