30.12.2011_Dostawa i uruchomienie duodenoskopu oraz respiratora dla dorosłych, dzieci i noworodków