30/19_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej oraz kardiowerterów