31/17_Obsługa serwisowa sterylizatorów i myjni – dezynfektorów produkcji Getinge oraz zgrzewarek rolkowych.