32/17_Sukcesywne dostawy wyrobów hutniczych, sklejki, płyt wiórowych oraz materiałów elektrotechnicznych, zestawów testowych do badania wody