32/21_Usługi pomocy prawnej w zakresie prowadzonej przez zamawiającego działalności