33/17_Sukcesywne dostawy elementów zamkniętego systemu odsysania wydzielin i płynów od pacjenta przy użyciu próżni podczas zabiegów medycznych