35/21_Dostawa odczynników do diagnostyki chorób autoimmunologicznych, alergologicznych i infekcyjnych wraz z dzierżawą sprzętu diagnostycznego