36/17_Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym Szpitala przy ul. Toruńskiej 7: Oddział Położniczo – Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej – odcinek Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej