37/22_Dostawa odczynników do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z dzierżawą automatycznego analizatora i systemu back-up oraz systemu informatycznego do zarządzania Bankiem Krwi i Pracownią Immunologii Transfuzjologicznej