38/16_Wykonaniedokumentacji projektowej dla zadań inwestycyjnych pn. Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, Termomodernizacja budynku głównego A Szpitala przy ul. Toruńskiej oraz Modernizacja hydrofornii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej