38/18_Usługi pomocy prawnej w zakresie prowadzonej przez zamawiającego działalności