38/20_Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej, kardiowerterów oraz zestawów do krioablacji.