38_15_Obsługa serwisowa aparatury medycznej: systemu holterowskiego, rejestratorów holterowskich, systemu do badań wysiłkowych, cykloergometru oraz kardiotokografów